مشاوران ايران
شرکت علمی پژوهشی مشاوران ایران با تیمی مجرب و متخصص از دانشجویان دانشگاهای دولتی تهران آماده خدمت رسانی و ارائه مشاوره برای انجام پایان نامه شما دانشجوی گرامی میباشد.
RSS Feed
 • تعداد بازديد : 24153
 • تعداد نوشته ها : 50
 • تعداد نظرات : 0


 • انجام پایان نامه صنایع

  انجام پایان نامه مهندسی صنایع گرایش مدیریت نوآوری و فنّاوری

   

  دانشجویان این رشته به منظور انجام پایان نامه خود بهتر است رویکرد مطالعه موردی محور داشته باشند. به عبارت بهتر این رشته تمرکز خاصی به شباهت و تفاوت بین مدیریت سنتی و مدیریت نوآورانه با استفاده از فناوری های جدید اشاره می کند و طبیعتا بین سازمان های مختلف نگرش های مختلفی نسبت به ابزارهای فناوری دارند. 
  رویکرد ها و ابزارهای انجام پایان نامه مهندسی صنایع مدیریت نوآوری و فنّاوری
  بر خلاف دیگر گرایش های مهندسی صنایع در مورد ابزارهای مورد نیاز این رشته به منظور انجام پایان نامه نمی توان زیاد اظهار نظر کرد. اما به دلیل شباهت زیاد این رشته با مدیریت تکنولوژی و مدیریت کارآفرینی ما بیشتر از همه روش های آماری مانند روش های آماری ( انواع همبستگی ها بخصوص همبستگی پیرسون و اسپیرمن، رگرسیون، تحلیل مسیر با نرم افزار SPSS و معادلات ساختاری با نرم افزارهای (AMOS – Lisrel – Mplus – smartPLS – EQS – SAS(proc CALIS) – STATA (SEM) –R(sem,lavaan, OpenMax), Ωnyx) و دیگر تحلیل‌های آماری پیشرفته با نرم‌افزار SPSS ، با نرم‌افزار SAS و JMP، طراحی پرسشنامه، بررسی روایی و پایایی پرسشنامه، محاسبه حجم نمونه با استفاده از روش‌های مختلف و نرم‌افزار NCSS&PASS )را توصیه می کنیم.
  انجام پایان نامه صنایع

  انجام پایان نامه مهندسی صنایع گرایش مدیریت نوآوری و فنّاوری

   

  دانشجویان این رشته به منظور انجام پایان نامه خود بهتر است رویکرد مطالعه موردی محور داشته باشند. به عبارت بهتر این رشته تمرکز خاصی به شباهت و تفاوت بین مدیریت سنتی و مدیریت نوآورانه با استفاده از فناوری های جدید اشاره می کند و طبیعتا بین سازمان های مختلف نگرش های مختلفی نسبت به ابزارهای فناوری دارند. 
  رویکرد ها و ابزارهای انجام پایان نامه مهندسی صنایع مدیریت نوآوری و فنّاوری
  بر خلاف دیگر گرایش های مهندسی صنایع در مورد ابزارهای مورد نیاز این رشته به منظور انجام پایان نامه نمی توان زیاد اظهار نظر کرد. اما به دلیل شباهت زیاد این رشته با مدیریت تکنولوژی و مدیریت کارآفرینی ما بیشتر از همه روش های آماری مانند روش های آماری ( انواع همبستگی ها بخصوص همبستگی پیرسون و اسپیرمن، رگرسیون، تحلیل مسیر با نرم افزار SPSS و معادلات ساختاری با نرم افزارهای (AMOS – Lisrel – Mplus – smartPLS – EQS – SAS(proc CALIS) – STATA (SEM) –R(sem,lavaan, OpenMax), Ωnyx) و دیگر تحلیل‌های آماری پیشرفته با نرم‌افزار SPSS ، با نرم‌افزار SAS و JMP، طراحی پرسشنامه، بررسی روایی و پایایی پرسشنامه، محاسبه حجم نمونه با استفاده از روش‌های مختلف و نرم‌افزار NCSS&PASS )را توصیه می کنیم.


  دروس اجباری مهندسی صنایع گرایش مدیریت نوآوری و فنّاوری در این رشته عبارتند از :


  • مبانی مدیریت فناوری
  • مدیریت نوآوری و خلاقیت
  • توسعه محصولات و فرایندهای جدید
  • استراتژی تولید و خدمات

  شباهت با رشته : 
  مدیریت تکنولوژی گرایش های نواوری تکنولوژی و انتقال تکنولوژی
  مدیریت کار آفرینی گرایش های کسب و کار جدید، فناوری، فناوری اطلاعات، آموزش و ترویج کارافرینی، کسب وکارالکترونیکی

  چند نمونه عنوان پایان نامه برای این رشته به شرح زیر می باشد:


  1. تأثیر مدیریت استعداد و ویژگی های ساختار بر نوآوری سازمانی
  2. بررسی نظام ملی نوآوری در انجمن پنج کشور عمدهی دارای اقتصاد درحال ظهور وارائه ی درسهایی برای ایران
  3. مقایسه و تحلیل عملکرد مدیریت نوآوری خدمات در صنعت خودرو(مطالعه موردی: مقایسه شرکتهای ایساکو و سایپا یدک)
  4. ارزیابی تأثیرسبک های رهبری بر نوآوری سازمانی با عامل میانجی با رضایت شغلی کارکنان شرکت توربوژنراتور شاهرود
  5. بررسی تاثیر چابکی سازمانی بر نوآوری سازمانی
  6. بررسی رابطه بین استراتژی برون سپاری با کنترل سازمانی در شرکت نفت پاسارگاد
  7. بررسی نقش رضایت شغلی مدیران و تاثیر آن برافزایش نوآوری
  8. مدل های کسب و کار و نوآوری در تکنولوژی
  9. بررسی و نقش برنامه ریزی منابع انسانی در چارچوب کیفیت و نوآوری درمحیط های رقابتی (مطالعه ای در شرکت پارس س- سهامی عام)
  10. سنجش و ارزشیابی عوامل موثر بر توانمند سازی نوآوری در شرکت های نرم افزاری (مطالعه موردی شرکت، نرم افزاری داتیس آرین قشم(با نام تجاری داتین )
  11. سنجش و ارزشیابی عوامل موثر بر توانمند سازی نوآوری در شرکت نرم افزاری عصر دانش افزار(مطالعه موردی شرکت نرم افزاری عصر دانش افزار )
  12. سنجش و ارزشیابی عوامل موثر بر توانمند سازی نوآوری در شرکت ایران نارا (مطالعه موردی شرکت ایران نارا)
  13. ارزیابی توانمندی های نوآوری،مورد مطالعه شرکت فرآورده های گوشتی کاله ایران
  14. فرهنگ خلاقیت و نوآوری عاملی برای پیشرفت سازمان
  15. مطالعه تطبیقی محتوای آموزشهای مرتبط با نظام ملی نوآوری در دانشگاههای منتخب دنیا
  16. بررسی اثرات رفتار شهروندى سازمانی بر خلاقیت کارمندان دانشگاه رازی
  17. بررسی رابطه بین تمایل به صادرات، نوآوری و اندازه ی سازمان ها در صنایع کوچک و متوسط
  18. بررسی نقش نوآوری باز در اجرای نظام پیشنهاداتمطالعه موردی: بانک توسعه تعاون
  19. بررسی نقش آینده پژوهی در نوآوری های مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
  20. ارائه مدلی برای سنجش توانمندی نوآوری فناورانه و تاثیر آن برعملکرد نوآوری بنگاه
  21. تحلیل اثر بخشی فناوری اطلاعات ( ICT ) بر خلاقیت و نوآوری، عملکردتحصیلی، و اشتغال زایی دانشجویاندانشگاه های استان البرز
  22. بررسی عوامل موثر بر توسعه بیمه سلامت گردشگری در ایران
  23. بررسی تأثیرمیانجی های مدیریت دانش استراتژیک بر عملکرد سازمانها
  24. رابطه ابعاد و مولفه های مدیریت دانش با نوآوری درون سازمانی در حوزه آموزش دانشگاه علوم پزشکیکردستان
  25. بررسی رابطه ی بین مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی شرکت های تحت نظر پارس توشه
  26. مدل نوآوری ارزش محور در خدمات تجاری
  27. بررسی اثر نوآوری سازمانی بر اثربخشی کارکنان (مطالعه موردی: کارکنان شهرداری منطقه 8 تهران)
  28. نوآوری محصول و فرایند در مهندسی همزمان بر R&D تاثیر
  29. مدیریت دانش و نقش آن در نوآوری در سازمانهای پویا
  30. رابطه بین مدیریت دانش و رفتار سازمانی در کارکنان آموزش آموزش و پرورش
  31. بررسی عوامل مؤثر در پذیرش نوآوری در فناوری اطلاعات در سطح سازمانی با توجه به عوامل سازمانی، محیطی، نوآوری و انسانی مطالعه موردی: شهرکهای صنعتی استان زنجان
  32. بررسی نقش استراتژیهای منطقهای در انتقال فنآوری و رشد نوآوری یک کشورمطالعه موردی کشور آلمان
  33. تحلیل اثر قابلیتهای سازمانی موثر بر سیستم تولید با رویکرد MADM مطالعه موردی:کارخانه تولید و مونتاژ موتورسیکلت ایساتیس سامان یزد
  34. اولویت بندی تاثیر مولفه های مدیریت دانش در پیش بینی نوآوری سازمانی در راستای توسعه کمی و کیفی خدمات در شرکت توزیع گاز استان البرز
  35. بررسی ساختار استراتژیهای کشورهای پیشتاز در توسعه کارآفرینی و فنآوری مطالعه موردی دانشگاه سینگولاریتی آمریکا
  36. شناسایی عوامل موثر بر نوآوری مبتنی بر دانش با روش دلفی
  37. تاثیر استراتژیهای مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی با تاکید بر نوآوری سازمانی
  38. بررسی رابطه بین ارزش ویژه برند و نوآوری در برند مطالعه موردی: مؤسسات آموزش عالی غیر انتفاعی شهرستان قائمشهر
  39. اولویتبندی تاثیر مؤلفههای مدیریت دانش در پیش بینی نوآوری سازمانی در راستای توسعه کمی و کیفی خدمات نمونه موردی شرکت توزیع برق شهرستان ایلام
  40. بررسی رابطه بین گرایش کارآفرینانه و عملکرد سازمانی از نظر کارکنان شرکت ایرانسل
  41. تأثیر خصوصیات یک سازمان بر نوآوری فردی در آن سازمان ( مطالعه موردی : اداره آموزش و پرورش خراسان رضوی )
  42. تأثیر اقدامات منابع انسانی کارآمد بر روی رفتار نوآورآنه خدمات ( شرکت بهپخش داروی بهشهر )
  43. شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر موفقیت پروژه های معرفی محصول جدید با رویکرد تصمیم گیری چند معیاره
  44. شناسایی و دسته بندی اقدامات نوآورانه در سیستم های تولیدی
  45. عوامل اصلی تحقیق و توسعه و نوآوری در شرکت های صنعتی ( مطالعه موردی : شهرک صنعتی رازی )
  46. بررسی کارایی مدل وانگ در سازمان های حوزه صنایع پیشرفته
  47. نوآوری های یشنهادی برای گردشگری پزشکی براساس چارچوب 4Ps نوآوری
  48. ارائه مدل مدیریت توسعه قابلیت های فناورانه (TC) با رویکرد نوآوری محصولات راهبردی ( SPI )
  49. ارزشیابی عوامل موثر بر مدیریت نوآوری در صنعت اینترنت مطالعه موردی : شرکت پیشگامان توسعه ارتباطات
  50. ارزشیابی عوامل موثر بر مدیریت نوآوری در صنایع برقی ضد انفجار ( تحقیق موردی : شرکت ماشین سازی شمال پیروز )
  51. چیستی و چرایی نوآوری در سازمان
  52. نقش جایگاه سازمان یادگیرنده در سازمان های تحول گرای هزاره سوم
  53. ضرورت توسعه کارآفرینی در سازمان
  54. توسعه و نوآوری در سازمانهای نوین
  55. سازمان های میانجی: تعاریف، انواع و کارکردها
  56. رابطه بین مدیریت دانش و توسعه کارآفرینی در مراکز آموزش عالی
  57. تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد سازمانهای خصوصی (مطالعه موردی بانک انصار شعب غرب تهران)
  58. بررسی تأثیر نوآوری بر عملکرد مالی شعب بانک تجارت اهواز
  59. تاثیر رهبری تحول گرا بر عملکرد سازمان بواسطه یادگیری و نوآوری سازمانی مورد مطالعه: صنعت بیمه وبانکداری استان گیلان
  60. بررسی اثر همکاری با ذینفعان بر فرآیند نوآوری محصول در حوزه تحقیق و توسعه شرکتهای تجاری
  61. سنجش عملکرد مدیریت نوآوری در بیمه پارسیان
  62. بررسی تاثیر اجزای سرمایه فکری بر ارتباط بین ارزش و ارزش آفرینی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
  63. رابطه میان نوآوری در عملیات و عملکردهای مالی (مطالعه موردی: شرکت مجتمع فولاد مبارکه)
  64. مدیریت فناوریهای نوآورانه در چارچوب ایجاد و توسعه ی بازارهای فناوری (با تأکید بر نقش فن بازارها)
  65. ارائه مدل یکپارچه سازی مدیریت دانش و مدیریت نوآوری
  66. تاثیرات قابلیت فناوری اطلاعات، نوآوری فرآیند خدمات و نقش میانجی خدمات مشتریان بر عملکرد سازمان
  67. نقش و اهمیت خلاقیت و نو آوری در ایجاد و توسعه کارآفرینی
  68. بررسی رابطه هنجار و فرهنگ سازمانی بر درک حمایت از خلاقیت و نوآوری
  69. نقش طراحی خلاقانه در صنعت طلا و جواهر سازی
  70. تحلیل اثر بخشی فناوری اطلاعات (ICT) بر خلاقیت و نوآوری، عملکردتحصیلی، و اشتغال زایی دانشجویان دانشگاه های استان البرز
  71. نقش مدیریت منابع انسانی درخلق نیروی سرمایه انسانی نوآور در سازمانهای پیشرو
  72. بررسی تاثیر عوامل 3گانه (جلوه های ظاهری، فرهنگ و نوآوری) بر توسعه صادرات از طریق عامل بسته بندی (مطالعه موردی: صادرکنندگان خشکبار ایران)
  73. تبیین رابطه فرآیند به اشتراک گذاری دانش باقابلیت نوآوری سازمانی: (مورد مطالعه مدیران ودبیران آموزش متوسطه شهرستان نور)
  74. بررسی تاثیر مدیریت دانش بر نوآوری سازمانی از طریق یادگیری سازمانی
  75. تاثیر انگیزش، خلاقیت، ایمنی و اعتمادبه نفس بر عملکرد کارکنان (مطالعه موردی یکی از کارخانجات سیمان جنوب استان فارس)
  76. مدل سازی نظام نوآوری فنی- بخشی با رویکرد پویایی سیستم ها(موردکاوی:صنعت نرم افزار)
  77. تجربیات موثر رهبری و مدیریت تغییر در ایجاد قابلیت های سازمانی برای اجرای موفق پروژه های مهندسی مجدد فرآیندها
  78. ارائه مدلی برای بررسی تاثیر مدیریت دانش بر یادگیری سازمانی و نوآوری (مطالعه موردی شرکت بیمه آسیا)
  79. تعیین عوامل تاثیر گذار برگسترش محصول جدید باتکیه بررویکرد تحلیل سلسله مراتب گروهی
  80. مدلسازی سیستم نوآوری در ابعاد ملی با استفاده از رویکرد ترکیبی از پویایی­های سیستم و سیستم­های عاملی یادگیرنده
  81. نوآوری خدمات درصنعت هتل داری
  82. ارتقا سطح خلاقیت ونوآوری درحل یک مساله با استفاده از تئوری حل مسائل ابداعی

  انجام پایان نامه تخصصی در شرکت مشاوران ایران  موضوع مطلب :
  X