مشاوران ايران
شرکت علمی پژوهشی مشاوران ایران با تیمی مجرب و متخصص از دانشجویان دانشگاهای دولتی تهران آماده خدمت رسانی و ارائه مشاوره برای انجام پایان نامه شما دانشجوی گرامی میباشد.
RSS Feed
 • تعداد بازديد : 24143
 • تعداد نوشته ها : 50
 • تعداد نظرات : 0


 • انجام پایان نامه مهندسی صنایع گرایش سیستمهای سلامت

  با گدشت زمان تحولات بسیاری در نظام سلامت ایجاد و موجب پیچیدگی و پویایی این نظام مهم در طول زمان شده است. از انجایی که نظام سلامت بخش اعظمی از هزینه های دولتی را شامل می شود، لذا احساس نیاز برای بهبود و بهینه سازی این سیستم کاملا محسوس و درخور توجه بوده و علاوه براین، وجود دیدگاهی سیستمی در این بررسی نقش مهمی را نیز ایفا می کند. هر چند حوزه سلامت از وجود پزشکانی با تجربه و کارامد، نیروی انسانی خبره برخوردار بوده و همچنین امکانات و تکنولوژیهای پیشرفته ای را نیز در اختیار دارد؛ با این حال، هنوز در این حوزه مسائل و مشکلات عدیده ای وجود داشته که نارضایتی هایی را بین بیماران نیز ایجاد کرده است. حتی در صورتی که تمامی افراد و بخشهای مختلف حوزه سلامت در راستای انجام درست مسئولیت خود کوشا باشند، به دلیل عدم به کارگیری یک دیدگاه سیستمی در این حوزه، هنوز مشکلات بسیاری به قوت خود باقی بوده و موجبات نارضایتی مشتریان این حوزه خواهند شد. 
  گرایش سیستم های سلامت مهندسی صنایع سعی بر این دارد تا با شناسایی، بررسی و تحلیل سیستمهای موجود سلامت، راه حلهایی را ارئه کند تا با استفاده از ان، سیستم سلامت بتواند به صورت کاراتر عمل کرده و بهره وری سیستم خود را افزایش دهد.

  رویکرد ها و ابزارهای انجام پایان نامه  انجام پایان نامه مهندسی صنایع گرایش سیستمهای سلامت

  با گدشت زمان تحولات بسیاری در نظام سلامت ایجاد و موجب پیچیدگی و پویایی این نظام مهم در طول زمان شده است. از انجایی که نظام سلامت بخش اعظمی از هزینه های دولتی را شامل می شود، لذا احساس نیاز برای بهبود و بهینه سازی این سیستم کاملا محسوس و درخور توجه بوده و علاوه براین، وجود دیدگاهی سیستمی در این بررسی نقش مهمی را نیز ایفا می کند. هر چند حوزه سلامت از وجود پزشکانی با تجربه و کارامد، نیروی انسانی خبره برخوردار بوده و همچنین امکانات و تکنولوژیهای پیشرفته ای را نیز در اختیار دارد؛ با این حال، هنوز در این حوزه مسائل و مشکلات عدیده ای وجود داشته که نارضایتی هایی را بین بیماران نیز ایجاد کرده است. حتی در صورتی که تمامی افراد و بخشهای مختلف حوزه سلامت در راستای انجام درست مسئولیت خود کوشا باشند، به دلیل عدم به کارگیری یک دیدگاه سیستمی در این حوزه، هنوز مشکلات بسیاری به قوت خود باقی بوده و موجبات نارضایتی مشتریان این حوزه خواهند شد. 
  گرایش سیستم های سلامت مهندسی صنایع سعی بر این دارد تا با شناسایی، بررسی و تحلیل سیستمهای موجود سلامت، راه حلهایی را ارئه کند تا با استفاده از ان، سیستم سلامت بتواند به صورت کاراتر عمل کرده و بهره وری سیستم خود را افزایش دهد.

  رویکرد ها و ابزارهای انجام پایان نامه


  داده کاوی یا Data Mining(داده‌کاوی با نرم‌افزارهای R، Matlab، SPSS modeler(clementine)، Rapidminer، Weka و روش های پیش پردازش و آماده سازی داده ها، جامع طبقه بندی یا Classification جامع خوشه بندی یا Clustering، جامع رگرسیون یا Regression، جامع کاهش ابعاد یا Dimensionality Reduction، تشخیص داده های پرت یا Outlier Detection، جامع کاوش قواعد وابستگی یا Association Rule Mining) و یادگیری ماشینی(شبکه های عصبی پرسپترون چند لایه یا MLP ، شبکه های عصبی شعاعی پایه یا RBF ، ماشین های بردار پشتیبان یا SVM ، یادگیری غیر نظارت شده و خوشه بندی با الگوریتم k-Means ، شبکه های عصبی رقابتی و نگاشت خود سازمان ده یا SOM، تحلیل مولفه اساسی یا PCA ، شبکه های عصبی هاپفیلد یا Hopfield Neural Network)
  روش های آماری ( انواع همبستگی ها بخصوص همبستگی پیرسون و اسپیرمن، رگرسیون، تحلیل مسیر با نرم افزار SPSS و معادلات ساختاری با نرم افزارهای (AMOS – Lisrel – Mplus – smartPLS – EQS – SAS(proc CALIS) – STATA (SEM) –R(sem,lavaan, OpenMax), Ωnyx) و دیگر تحلیل‌های آماری پیشرفته با نرم‌افزار SPSS ، با نرم‌افزار SAS و JMP، طراحی پرسشنامه، بررسی روایی و پایایی پرسشنامه، محاسبه حجم نمونه با استفاده از روش‌های مختلف و نرم‌افزار NCSS&PASS )

  دروس اجباری در این رشته عبارتند از :


  • تحقیق در عملیات در سلامت
  • بهبود فرایند و کیفیت در سلامت
  • فناوری اطلاعات در سلامت
  • استانداردها، معیارهای ارزیابی و اعتبارسنجی سیستم های سلامت
  • کارورزی مهندسی سیستم های سلامت
  • کارورزی مهندسی سیستم های سلامت

  شباهت با رشته : 
  آمار زیستی و مدیریت بهداشت

  چند نمونه عنوان پایان نامه برای این رشته به شرح زیر می باشد:


  1. سنجش محیطی پرتوتابی، تعیین پارامترهای موثر با روش شبکه عصبی و پیش بینی مقادیر آینده آنها جهت عکس العمل به موقع و موثر
  2. عوامل موثر بر ارتقای توریسم سلامت با استفاده از سیستم های دینامیکی
  3. بهینه سازی جریان بیماران، با بهبود چیدمان بخش های مختلف بیمارستان با در نظر گرفتن میزان مراجعه در فصول مختلف
  4. شناسایی و رتبه بندی مولفه های تاثیرگذار ارگونومی بر سلامت روحی و جسمی کارکنان با رویکرد AHP
  5. ارزیابی بسته کاهش هزینه پرداختی بیماران بستری مربوط به طرح تحول نظام سلامت در بیمارستانامام رضا(ع) کرمانشاه
  6. بررسی رابطه مهارت های مدیران با سلامت سازمانی مدارس متوسطه شهرستان جیرفت
  7. بررسی عوامل موثر بر توسعه بیمه سلامت گردشگری در ایران
  8. رابطه سلامت سازمانی با جو سازمانی نوآورانه و برخی عوامل موثر بر آن
  9. بررسی رابطه جو سازمانی با سلامت روانی کارکنان آموزش و پرورش تهران مطالعه موردی: منطقه ۵ شهرداری تهران
  10. رابطه سبک های رهبری با سلامت سازمانی مطالعه موردی شرکت حفاری شمال
  11. توسعه دولت الکترونیک و نقش آن در ارتقاء نظام سلامت اداری
  12. مروری بر توانمندسازی ، سلامت و اشتغال زنان سرپرست خانوار
  13. بررسی کاربرد سیستم های صف در لیست انتظار بیمارستان
  14. تاثیرات ترافیک کلان شهرها بر سلامت عمومی شهروندان: تحلیلی با رویکرد پویایی شناسی سیستم
  15. تحلیل سیستمی رضایت مندی کاربران از خدمات سیستم مراقبت سلامت با رویکرد پویایی شناسی سیستم
  16. جایگاه و اهمیت سرمایه انسانی در رفتارهای اخلاقی کارکنان
  17. بررسی رابطه بین سلامت اداری و نگرش به بهره وری نیروی انسانی (مورد مطالعه : دانشگاه شاهرود)
  18. گزارشی از انواع تاثیرات بیولوژیکی گوشی های تلفن همراه بر مردم
  19. بررسی رابطه بین هوش هیجانی و سلامت روانی کارکنان دانشگاه پیام نور استان گیلان
  20. ارائه یک مدل سلسله مراتبی برای مکان یابی تسهیلات سلامت در محیط پویا
  21. تحلیل رابطه تعهد سازمانی و سلامت سازمانی با رفتار تسهیم دانش بین دبیران دوره متوسطه.
  22. ارایه ی الگوی پیاده سازی سیستم مسیر سریع در دپارتمان اورژانس بیمارستانی بدون افزودن منابع درمان با استفاده از بهینه سازی مبتنی بر شبیه ساز
  23. کاربرد داده کاوی پیش بینی کننده درپزشکی: مقایسه الگوهای منتخب درشناسایی زودهنگام بیماری مننژیم باکتریایی درایران
  24. تخصیص منابع درمسائل خدمات پشتیبانی جهت پاسخ گویی اضطراری
  25. بررسی عوارض ناشی از کار با صفحه کلید کامپیوتر
  26. ارائه مدلی برای کارت هوشمند سلامت در ایران
  27. بررسی ضرورت ارائه راهکارهای مبتنی بر مراقبت الکترونیک در خانه برای سالمندان و نیازهای مراقبتی آن ها
  28. آنالیز داده های مرگ و میر تصادفات رانندگی در سال های 1383و1388 در استان فارس
  29. بررسی آمار ایدز در استان فارس با استفاده از تکنیک های داده کاوی
  30. سیستم های تصمیم یار بالینی:مفاهیم،ملاحظات فنی و موانع پیش رو
  31. بررسی ملزومات ارائه خدمات سلامت سیار در ایران
  32. مزایا و مشکلات ناشی از اجرای سیستم های اطلاعات بیمارستانی در مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
  33. سیستم های اطلاعات پرستاری در ایران:وضعیت،موضوعات و پیشنهادات
  34. ارائه یک نرم افزار جهت کنترل دقیق رشد کودکان بر اساس آخرین داده های سازمان بهداشت جهانی با امکان پایش رشد
  35. پذیرش فن آوری آموزش الکترونیکی در آموزش های مداوم پزشکان با استفاده از مدل TAM
  36. ارزیابی چگونگی توسعه و ارتقاء سامانه ملی مدیریت اطلاعات تحقیقات حوزه سلامت طی سال های 1388_1389 و مقایسه نتایج آن ها با یکدیگر
  37. نقش نظام سلامت در ارتقاء سلامت معنوی
  38. راه حل های شبکه حسگر بی سیم پوشیدنی و کاشتنی برای نظارت بر سلامت
  39. ارائه یک الگوریتم توان رسانی همنهشتی جدید با امنیت و کارایی بالا
  40. فرآیند استقرار فناوری RFIDدر بیمارستان مورد مطالعه:بیمارستان فوق تخصصی شهید هاشمی نژاد تهران
  41. ارائه مدل تصمیم گیری چند معیاره فازی:دیدگاه نوین اولویت دهی در بخش سلامت
  42. ارزش اقتصادی نقش تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات در بخش سلامت
  43. بررسی میزان پذیرش فرهنگ سازمانی با اجرای پرونده الکترونیک سلامت در یک سازمان بیمه گر
  44. ارائه یک چارچوب جامع و مقیاس پذیر برای خدمات سلامت الکترونیکی دارای زیر ساخت پرداخت الکترونیکی امن و سبک
  45. پرونده الکترونیک سلامت در کشور های در حال توسعه:چالش ها و موانع
  46. تاثیر فناوری اطلاعات (IT)بر حسابداری سلامت
  47. نگرش پزشکان در مورد عوامل موثر بر پذیرش پرونده الکترونیک سلامت در دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
  48. الزامات سیستم مولد پرونده الکترونیک سلامت و سنجش امکان پیاده سازی آن در ایران
  49. ارزیابی قابلیت کاربرد سیستم اطلاعات بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی مشهد
  50. بررسی تاثیر عوامل سازمانی در کاربرد فناوری های نوین توسط کارکنان بخش سلامت دانشگاه علوم پزشکی ایلام
  51. بررسی وضعیت POSTURE نا مناسب کارکنان دانشگاه علوم پزشکی گیلان هنگام کار با رایانه و ارگونومی تجهیزات کار با رایانه
  52. سلامت دو :هم آفرینی سلامت در شبکه های اجتماعی اینترنت
  53. پذیرش الکترونیکی بیماران گامی به سوی تکریم ارباب رجوع
  54. رویکردهای خدمات الکترونیکی سلامت در شبکه جهانی وب
  55. به کارگیری فن آوری داده کاوی به منظور آسیب شناسی سلامت دانشجویان غیر بومی مورد مطالعه:دانشجویان تعدادی از آموزشکده های فنی و حرفه ای استان مازندران
  56. ارائه مدلی عملیاتی برای استقرار سیستم امنیت اطلاعات در بیمارستان هایی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمان بر اساس مدیریت امنیت اطلاعات
  57. فن آوری شناسایی به وسیله امواج رادیویی (RFID)در بیمارستان ها بررسی مزایا،قابلیت ها و محدودیت ها
  58. CRM سلامت.کلید گسترش و ارتقاء مراقبت های بهداشتی مداوم هار چب پیشنهادی برای نظام بهداشتی ایران
  59. ارائه سیستم هوشمند نظارت بر سلامتی مبتنی بر شبکه های حسگر بی سیم
  60. سیستمی برای کنترل از راه دور بیمار و جمع آوری داده ها برای استفاده در سلامت الکترونیک

  انجام پایان نامه تخصصی در شرکت مشاوران ایران  موضوع مطلب :
  X