مشاوران ايران
شرکت علمی پژوهشی مشاوران ایران با تیمی مجرب و متخصص از دانشجویان دانشگاهای دولتی تهران آماده خدمت رسانی و ارائه مشاوره برای انجام پایان نامه شما دانشجوی گرامی میباشد.
RSS Feed
 • تعداد بازديد : 24156
 • تعداد نوشته ها : 50
 • تعداد نظرات : 0


 • انجام پایان نامه مهندسی صنایع گرایش سیستمهای اقتصادی اجتماعی


  مهندسی سیستم ها فرایندی است که با استفاده از آن میتوان به احتیاجات و ارتباطات یک سیستم پیچیده اگاهی پیدا کرده و سپس به توسعه، ارزیابی و پیاده سازی راه حل های کارا و بهینه برای رفع این نیازها می پردازد. چیزی که موجب می شود مهندسی سیستم از سایر گرایش های مهندسی صنایع متمایز شود، توجه آن به سیستمهای جامع و سطح گسترده به کارگیری آن در تست و بهینه سازی مسائل سازمانی، تکنولوژیکی و انسانی است.
  مهندسی سیستم رشته ای مسئله محور است که از رویکردهای مختلفی در طیف وسیعی از سیستم های سخت و نرم جهت حل مسئله استفاده می‌‌کند. رویکردهای مطرح در این طیف از سخت به نرم دربرگیرنده تحقیق در عملیات، تحلیل و طراحی سیستم، پویایی‌شناسی سیستمی، سایبرنتیک سازمانی، متدولوژی سیستمی نرم و ... میشود. تفکر سیستمی به قدری در رشته مهندسی صنایع مهم می‌باشد که ممیزه اصلی یک مهندس صنایع نسبت به فارغ‌التحصیلان سایر رشته‌های مهندسی دید سیستمی و قابلیت حل مسئله به طور سیستماتیک می‌باشد.

  رویکرد ها و ابزارهای انجام پایان نامه  انجام پایان نامه مهندسی صنایع گرایش سیستمهای اقتصادی اجتماعی


  مهندسی سیستم ها فرایندی است که با استفاده از آن میتوان به احتیاجات و ارتباطات یک سیستم پیچیده اگاهی پیدا کرده و سپس به توسعه، ارزیابی و پیاده سازی راه حل های کارا و بهینه برای رفع این نیازها می پردازد. چیزی که موجب می شود مهندسی سیستم از سایر گرایش های مهندسی صنایع متمایز شود، توجه آن به سیستمهای جامع و سطح گسترده به کارگیری آن در تست و بهینه سازی مسائل سازمانی، تکنولوژیکی و انسانی است.
  مهندسی سیستم رشته ای مسئله محور است که از رویکردهای مختلفی در طیف وسیعی از سیستم های سخت و نرم جهت حل مسئله استفاده می‌‌کند. رویکردهای مطرح در این طیف از سخت به نرم دربرگیرنده تحقیق در عملیات، تحلیل و طراحی سیستم، پویایی‌شناسی سیستمی، سایبرنتیک سازمانی، متدولوژی سیستمی نرم و ... میشود. تفکر سیستمی به قدری در رشته مهندسی صنایع مهم می‌باشد که ممیزه اصلی یک مهندس صنایع نسبت به فارغ‌التحصیلان سایر رشته‌های مهندسی دید سیستمی و قابلیت حل مسئله به طور سیستماتیک می‌باشد.

  رویکرد ها و ابزارهای انجام پایان نامه

  روش های اقتصادسنجی(تحلیل و پیش‌بینی سری‌های زمانی با روش‌های تک متغیره و چند متغیره، مدل‌سازی روابط بلندمدت و کوتاه‌مدت متغیرها، بررسی اثر شوک و سرریز تلاطم متغیرها و ... با کمک نرم‌افزارهای Eviews، Stata، Microfit، Minitab، Limdep، SAS، Nlogit و R، تحلیل‌های اقتصادسنجی OLS، پانل دیتا و پانل دیتا دینامیک و GMM و معادلات رگرسیونی FMOLS و DOLS و ...، بهینه‌سازی سبد سهام با استفاده از روش‌های بهینه‌سازی کلاسیک و هوشمند)
  روش های آماری ( انواع همبستگی ها بخصوص همبستگی پیرسون و اسپیرمن، رگرسیون، تحلیل مسیر با نرم افزار SPSS و معادلات ساختاری با نرم افزارهای (AMOS – Lisrel – Mplus – smartPLS – EQS – SAS(proc CALIS) – STATA (SEM) –R(sem,lavaan, OpenMax), Ωnyx) و دیگر تحلیل‌های آماری پیشرفته با نرم‌افزار SPSS ، با نرم‌افزار SAS و JMP، طراحی پرسشنامه، بررسی روایی و پایایی پرسشنامه، محاسبه حجم نمونه با استفاده از روش‌های مختلف و نرم‌افزار NCSS&PASS )
  تحقیق در عملیات(مدل‌سازی و کد نویسی با Gams، Matlab و Lingo، تحلیل پوششی داده‌ها یا DEA)
  انواع روش های شبیه‌سازی(سیستم دینامیک با نرم‌افزار Vensim و شبیه‌سازی پیشامد گسسته با Arena و ED)

  دروس اجباری در این رشته عبارتند از :

  • برنامه ریزی ریاضی
  • اقتصاد سنجی
  • اقتصاد کلان پیشرفته

  شباهت با رشته :
  این رشته به جهات مختلف با انواع رشته های زیر شباهت دارد و به همین جهت در قسمت رویکردهای پیشنهادی برای انجام پایان نامه در این رشته ابزارهای مختلفی لحاظ شده است.
  اقتصاد
  • علوم اقتصادی
  • علوم اقتصادی گرایش اقتصاد محیط زیست
  • توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
  • برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی
  • اقتصاد انرژی
  • بانکداری اسلامی
  • اقتصاد و تجارت الکترونیک
  • اقتصاد اسلامی
  • اقتصاد نفت و گاز
  • اقتصاد هنر
  • اقتصاد شهری

  چند نمونه عنوان پایان نامه برای این رشته به شرح زیر می باشد:

  1. بررسی نقش مدیریت فناوری اطلاعات جهت دستیابی به بنگاههای اقتصادی در سطح جهانی
  2. تحلیل عوامل مؤثر بر مسیر بهینه ارائه شده خط راه آهن شیراز - اهواز در راستای برنامه ششم توسعه اقتصادی کشور با استفاده از تکنیک سیستم های پویا در نرم افزار Vensim
  3. تحلیلی به مولفه های موثر بر تاخیرات پروژه های کلان و ارائه راهکارهای مدیریتی با استفاده از فرآیندهای مدیریت دانش (مطالعه موردی: یک سازمان منتخب)
  4. پیش بینی ورشکستگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار با استفاده از روش های شبکه عصبی مصنوعی و ماشین بردار پشتیبان
  5. مدلسازی توزیع بار اقتصادی با ملاحظات زیست محیطی
  6. بررسی انرژی های تجدیدپذیر در کشور با کمک تحلیل swot
  7. مدل تلفیقی تحلیل پوششی داده ها و TOPSIS برای ارزیابی عملکرد شعب بانک
  8. هوشمند سازی شهرها ضرورت ایجاد شهر الکترونیک
  9. نظام راهبری شرکتی اثر بخش
  10. سنجش و ارزشیابی عوامل موثر بر توانمند سازی نوآوری در شرکت های نرم افزاری (مطالعه موردی شرکت، نرم افزاری داتیس آرین قشم(با نام تجاری داتین )
  11. بررسی تأثیر سیستم اجرایی تولید(MES ) بر استراتژی رهبری هزینه
  12. تعیین استراتژی مناسب برای کانال توزیع شرکتهای هلدینگی فعالدر صنعت سیمان ایران تحت شرایط رقابتی
  13. استراتژی بهرهوری سبز، گام بنیادین در تحقق توسعه پایدار
  14. بررسی سیستم مدیریت موجودی سنتی و سیستم مدیریت موجودی توسط فروشنده VMI
  15. مدل دو هدفه برای مساله مسیریابی وسایل نقلیه با تقسیم تقاضای مشتریان و بهینه سازیمصرف سوخت در لجستیک معکوس
  16. تعیین زمان بهینه نگهداری و تعمیرات با در نظر گرفتن مینیمم هزینه های آن با رویکرد قابلیت اطمیناندر ایستگاههای برق
  17. تأثیر ساختار مالکیت بر استراتژی های مدیریت سرمایه درگردش دربنگاه های اقتصادی
  18. مفاهیم و کاربرد فناوری نرم ، آینده پژوهی، آینده نگری
  19. بررسی اثر سیاست های پولی بانک مرکزی بر متغیرهای کلان اقتصادی در ایران
  20. بیشینه سازی موفقیت پروژه های فناوری اطلاعات از طریق مدیریت منافع
  21. یک نگرشی به آماده سازی وپیاده سازی سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت در واحد های گردشگردی مطالعه موردی گردشگردی استان مازندران
  22. تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر سودآوری در بانک های ایران دوره پنج ساله مالی 1392-1388
  23. تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر عملکرد مالی در بانک های ایران دوره پنج ساله مالی 1392-1388
  24. تاثیر ساختار سرمایه و متغیرهای کلان اقتصادی بر عملکرد مالی در بانک های ایران دوره پنج ساله مالی1392-1388
  25. تاثیر ساختار سرمایه بر عملکرد مالی در بانک های ایران دوره پنج ساله مالی 1392-1388
  26. تعیین اندازه دسته تولید اقتصادی در مدیریت زنجیره تامین دو سطحی- دوکالایی با فرض امکان بازتولید
  27. امکان سنجی فنی– اقتصادی یک واحد مسکونی با سیستم فعال خورشیدی و نگاه کاربردی به توسعه آن در اقتصاد انرژی های تجدید پذیر
  28. کاربرد مهندسی ارزش در توسعه ی یک مدل زنجیره ی تأمین برای افزایش دسترسی سیستم های با خاصیت افزونگی
  29. امکان سنجی استقرار سیستم توسعه یافته برنامه ریزی منابع سازمانی با استفاده از رویکرد تاپسیس فازی (مطالعه موردی : اداره کل انفورماتیک بانک ملی ایران )
  30. مدلسازی مسئله مکان یابی هاب در شبکه خدمات درمانی زنجیره تأمین بشر دوستانه
  31. شناسایی و رتبه بندی مشکلات ترافیک شهری با استفاده از روش تلفیقی تاپسیس و استخوان ماهی
  32. مدل سازی زنجیره تأمین حلقه بسته دو هدفه در مدیریت پسماندهای بیمارستانی
  33. رویکرد سیستمی به مسئله بیکاری: تحلیلی مبتنی بر متدولوژی پویایی شناسی سیستم
  34. تاثیرات ترافیک کلان شهرها بر سلامت عمومی شهروندان: تحلیلی با رویکرد پویایی شناسی سیستم
  35. تحلیل سیستمی رضایت مندی کاربران از خدمات سیستم مراقبت سلامت با رویکرد پویایی شناسی سیستم
  36. تاثیر اجرای برنامه های ایمنی بر عوامل زمان و هزینه در پروژه های عمرانی: تحلیلی مبتنی بر متدولوژی پویایی شناسی سیستم
  37. موانع توسعه و تحول درسازمان های جهان سوم
  38. بررسی تاثیرمدیریت دانش بر ارزش مشتری با تاثیرگذاری مدیریت ارتباط با مشتری وگرایش بازار در صنعت بانکداری ،مطالعه موردی بانک ملت شهریزد
  39. ارایه مدلی برای برنامه ریزی خرید و تخصیص سفارشات در زنجیره تامین دارو برای بیماران خاص با حفظ شاخص پایداری (مطالعه موردی : تامین داروهای انعقادی بیماران هموفیلی)
  40. شیوه اجرای مؤلفه های اقتصاد مقاومتی به منظور تبدیل تهدیدها (تحریم ها) به فرصت در خطوط انتقال آب، نفت، گاز و پتروشیمی
  41. طراحی یک مدل سیستم تولید سلولی ترکیبی با دو منبع محدود به کمک برنامه ریزی آرمانی
  42. ارائه ی یک مدل تولید اقتصادی با کمبود در زنجیره تأمین VMI
  43. رتبه بندی گزینه های حفاری تونل های حمل و نقلی با استفاده از روش تصمیم گیری چندمعیاره ELECTRE
  44. مدلسازی تولید در بازار برق با استفاده از الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات (PSO) به منظور مدیریت هزینه در سیستم انرژی
  45. ادغام توسعه ی پایدار کسب و کار در سطح شرکت و بازارهای اخلاق
  46. سنجش و تحلیل ارزیابی درجه بلوغ اجرایی مدیریت استراتژیک بر اساس اصول سازمانهای استراتژی محور (SFO) (تحقیق موردی: شرکت ناتل)
  47. تحلیل و سنجش توانمندی های تکنولوژیکی شرکت ناتل صنعت (تحقیق موردی: شرکت ناتل صنعت)
  48. پیاده سازی نظام پیشنهادها گامی به سوی استقرار مدیریت دانش
  49. ارزیابی اثربخشی سیستم مدیریت منابع سازمان بر بهبود تصمیمگیری مدیران با رویکرد کارت امتیازی متوازن
  50. بکارگیری تکنیک VMI در زنجیره تامین دو سطحی با محدودیت سرمایه و حل آن به کمک الگوریتم ژنتیک تحت ساختار مدل EPQ
  51. رویکرد شبیه سازی تبرید برای مسئله تولید و تحویل انباشته های اقتصادی با ظرفیت تولید و تقاضای احتمالی در یک زنجیره تأمین سه مرحله ای
  52. معرفی و اندازه گیری تأثیر ابزارها و تکنیک های سیستم مدیریت دانش بر بهره وری در رسانه ملی با توجه به مدل سازمان بهره وری آسیا
  53. شناسایی تاثیر تغییر نرخ ارز بر متغییرهای کلان اقتصاد ایران با رویکرد پویایی سیستم
  54. مدلسازی و تحلیل مناقشه قیمت گذاری خودروهای داخلی با رویکرد نظریه بازی ها
  55. بکارگیری رویکرد سیستمی در شناخت عوامل موثر بر تداوم کسب و کار بیمه های اجتماعی در کشورهای در حال توسعه: مطالعه موردی صندوق تامین اجتماعی ایران
  56. پیش بینی قیمت اختیار معامله با استفاده از شبکه ی عصبی فازی و مقایسه ی آن با شبکه ی عصبی مصنوعی
  57. بررسی اقتصادی بکار گیری BMS در ساختمان و شناسایی موانع پیاده سازی آن
  58. افزایش توان تولید بند ساک دستی در شرکت ماهان ریس طبرستان به کمک شبیه سازی کامپیوتری
  59. مدلسازی پویای عوامل مؤثر بر سوددهی شرکت مخابرات شهرستان دلفان
  60. کاربرد روش تصمیم گیری گروهی ترکیبی از AHP فازی محدود شده و VIKOR فازی در انتخاب سیستم حمل و نقل پایدار
  61. استفاده از الگوریتم جستجو همسایگی متغیر در بهینه سازی مساله مکان یابی در سیستم صف از دیدگاه مشتری
  62. مدل ریسک اعتباری بازپرداخت تسهیلات مشتریان اعتباری بانک (موردی حوزه شهرضا بانک ملی ایران)
  63. مدیریت و بهینه سازی مسیر زمان و سوخت سیستم های حمل و نقل پخش کالا با استفاده ازالگوریتم گرانش
  64. یک مدل پویا برای شبیه سازی آلودگی ناشی از سیستم حمل و نقل درون شهری با مطالعه موردی برای شهر تهران
  65. تحلیل دینامیکی تغییرات قیمت مسکن در تهـران
  66. توسعه مدل مقدار تولید اقتصادی با دوباره کاری کامل اقلام معیوب با در نظرگرفتن سیاست مدیریت موجودی توسط فروشنده
  67. توسعه مدل مقدار سفارش اقتصادی برای کالاهای فاسدشدنی با در نظر گرفتن سیستم مدیریت موجودی توسط فروشنده
  68. TOP-TRIZ فرمول بندی و حل مساله با نگاه کارکرد گرایی
  69. ارائه مدلی به منظور تصمیم گیری درخصوص نحوه ارائه محصولات خاص درصنعت هواپیمایی درفضای رقابتی موجود
  70. بهبود پارامتر تخمین زمان انتظار مشتری درسیستمهای نوبت دهی بانک با استفاده از شبیه سازی گسسته پیشامد با رویکرد فرایندگرا
  71. بررسی و تحلیل سیستم تولید و مصرف بنزین در ایران و اثر تغییرات قیمت برروی آن
  72. تحلیل تغییرات نرخ سودبانکی و تورم در ا قتصاد ایران با استفاده از رویکرد پویایی سیستم
  73. پیش بینی کوتاه مدت بار الکتریکی شهرستان ساری با استفاده از روش فازی

   انجام پایان نامه صنایع به صورت تخصصی در شرکت مشاوران ایران  موضوع مطلب :
  X