مشاوران ايران
شرکت علمی پژوهشی مشاوران ایران با تیمی مجرب و متخصص از دانشجویان دانشگاهای دولتی تهران آماده خدمت رسانی و ارائه مشاوره برای انجام پایان نامه شما دانشجوی گرامی میباشد.
RSS Feed
 • تعداد بازديد : 24161
 • تعداد نوشته ها : 50
 • تعداد نظرات : 0


 • با سلام در این بخش نمونه پایان نامه های مدیریت استراتژیک را قرار میدهیم :

  مشاوران ایران همیار شما در انجام پایان نامه کارشناسی ارشد

  30. انجام پایان نامه رهبری تحول آفرین و گرایش کار آفرینانه مطالعه نقش واسط تفکر استراتژیک

  31. انجام پایان نامه بررسی تأثیر هوش سازمانی بر نوآوری استراتژیک در شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه بوشهر

  32. انجام پایان نامه بررسی رابطه مدیریت استراتژیک و بهبود عملکرد کارکنان ازبعد پیشرفت کار درمعدن سنگ آهن بافق یزد

  33. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین اقدامات برنامه ریزی استراتژیک و مؤلفه‌های سرمایه فکری مطالعه موردی: شرکت فرآورده‌های لبنی دلمک

  34. انجام پایان نامه بررسی پیشرفت‌های اخیر در مدیریت استراتژیک: کاربردهایی برای دانش پژوهان

  35. انجام پایان نامه بررسی تفکر استراتژیک در سازمانهای امروزی

  36. انجام پایان نامه نقش حسابداری مدیریت در فرآیند برنامه ریزی استراتژیک سازمان

  37. انجام پایان نامه توسعه الگوی مفهومی کارآفرینی استراتژیک و تأثیر آن بر مزیت رقابتی سازمان‌ها

  38. انجام پایان نامه دستیابی به مزیت رقابتی از طریق ابرداده ها. پیامدهای استراتژیک

  39. انجام پایان نامه بررسی رابطه برنامه ریزی استراتژیک با عملکرد شغلی

  40. انجام پایان نامه بررسی تأثیر اقدامات استراتژیک منابع انسانی بر ظرفیت مدیریت دانش گروه صنعتی پاکشو

  41. انجام پایان نامه تدوین برنامه ریزی استراتژیک دانشگاه پیام نورمرکز چابهار

  42. انجام پایان نامه فرهنگ استراتژیک و توسعه سازمانی

  43. انجام پایان نامه رقابت‌های استراتژیک داخلی و خارجی بررسی موردی شرکت ایرانیت

  44. انجام پایان نامه تحلیل تأثیر تفکر استراتژیک بر سبک‌های تصمیم گیری

  45. انجام پایان نامه شناسایی و اولویت بندی عوامل محیطی مؤثر بر برنامه ریزی استراتژیک در گروه صنعتی ایلیا استیل

  46. انجام پایان نامه ارائه مدل مفهومی تأثیر گرایش‌های استراتژیک و منابع بازاریابی بر عملکرد سازمان با میانجی گری قابلیت‌های بازاریابی

  47. انجام پایان نامه تدوین نقشه استراتژی و جدول جامع برنامه ریزی استراتژیک سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر بر اساس ماتریس SWOT و مدل BSC

  48. انجام پایان نامه رویکرد جدید از ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی در مدیریت استراتژیک

  49. انجام پایان نامه تعیین تأثیر اتوماسیون اداری بر تصمیم گیری استراتژیک و تعهد سازمانی مدیران در شرکت برق منطقه‌ای خوزستان

  50. انجام پایان نامه تدوین برنامه استراتژیک بازاریابی

  51. انجام پایان نامه شناسایی و رتبه بندی فاکتورهای استراتژیک تصمیم گیری در انتخاب تأمین کنندگان در زنجیره تأمین شرکت‌های عمرانی با رویکرد AHP-ANP

  52. انجام پایان نامه ارتباط آینده پژوهی و مدیریت استراتژیک

  53. انجام پایان نامه نوآوری استراتژیک

  54. انجام پایان نامه طبقه بندی عوامل مؤثر بر الگوی استراتژیک مدیریت دانش در راستای جذب سرمایه‌های اجتماعی با رویکرد TOPSIS

  55. انجام پایان نامه انتخاب الگوی مناسب پیاده سازی استراتژیک تعمیرات و نگهداری با استفاده از تلفیق روش‌های برنامه ریز آرمانی (GP) و روش فرآیند تحلیل شبکه‌ای (ANP)

  56. انجام پایان نامه برنامه ریزی توسعه گردشگری پایدار شهری با استفاده از مدل استراتژیک SOAR مطالعه موردی: گرگان

  57. انجام پایان نامه تحلیل توسعه فیزیکی شهر چالدران و میزان مطابقت آن با طرح جامع با رویکرد برنامهریزی استراتژیک

  58. انجام پایان نامه مکانیزمهای انتقال دانش در اتحادهای استراتژیک صنعت ساخت و ساز

  59. انجام پایان نامه اثرات پیاده سازی مدیریت منابع انسانی استراتژیک به روی موفقیت سازمانی (مورد مطالعه: شرکت برق منطقه‌ای گیلان)

  60. انجام پایان نامه بررسی وضعیت ساختار سازمانی مجموعه‌های خدماتی بر مبنای الگوی نقاط مرجع استراتژیک (SRP) (مطالعه موردی 40 مجموعه سازمانی در مشهد)

  61. انجام پایان نامه بررسی وضعیت فرهنگ سازمانی مجموعه‌های خدماتی طبق الگوی نقاط مرجع استراتژیک (SRP) (مطالعه موردی 40 مجموعه سازمانی در مشهد)

  62. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین سناریوهایی به عنوان یک پشتیبان قوی برای برنامه ریزی استراتژیک در اداره مالیاتی زاهدان

  63. انجام پایان نامه بررسی فرآیند یکپارچه تفکر طراحی و توسعه پایدار استراتژیک: حل مسائل به شیوه خلاقانه

  64. انجام پایان نامه بررسی مطالعه ارتباط مدل مدیریت دانش جاشپارا را عملکرد استراتژیک سازمانی در مراکز دانشگاه منتخب شهرستان اصفهان

  65. انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک برای تغییر و تحول سازمان

  روغن صنعتی | روغن موتور | فروش روغن موتور 
  موضوع مطلب :
  X